voorbeeld uit Deventer


leefstoep-deventer deventer3deventer2 deventer4

Goed voorbeeld uit Deventer: Voor de woning is een eigen ruimte te zien voor een zitbankje, beplanting of fietsen. Door de afwijkende bestrating, verhoogde stoep en door de ruimte subtiel af te bakenen met betonpaaltjes, hoort deze ruimte echt bij de woning.

Detail aanbrengen met baksteen


Inspirerende lezing en rondleiding door Koen van Velsen. Detail verrijkt en kan een gebouw in een historische context plaatsen. En soms is die historie niet een zo heel lang, zoals te zien was bij het OV-terminal Breda.