Subtiele overgangszone


Een overgangszone kan ook op een heel bescheiden manier worden gevisualiseerd, zoals hier op de binnenweg in Rotterdam. Door middel van ronde metalen studs is er een zone van ongeveer 60 cm gecreëerd waar winkeliers terrastafels en stoelen, klapborden, planten en aanbiedingen mogen plaatsen.

 

voorbeeld uit Deventer


leefstoep-deventer deventer3deventer2 deventer4

Goed voorbeeld uit Deventer: Voor de woning is een eigen ruimte te zien voor een zitbankje, beplanting of fietsen. Door de afwijkende bestrating, verhoogde stoep en door de ruimte subtiel af te bakenen met betonpaaltjes, hoort deze ruimte echt bij de woning.

Goed voorbeeld


Deze straat in Rotterdam Noord heeft een hele smalle stoep, toch is er een geslaagde zone ontstaan door gebruik van “een ander tapijt”. Het verschil in bestrating zorgt er voor dat voorbijgangers net iets meer afstand nemen tot de gevel. Daarnaast zie je dat de bewoners zich de tapijtjes toe-eigenen en zo de straat verlevendigen.

Detail aanbrengen met baksteen


Inspirerende lezing en rondleiding door Koen van Velsen. Detail verrijkt en kan een gebouw in een historische context plaatsen. En soms is die historie niet een zo heel lang, zoals te zien was bij het OV-terminal Breda.